Уклањање биљне вегетације, чишћење водотокова и хидромелиорационих објеката

У складу са закљученим уговорима и преузетим обавезама, ЈВП „Београдводе“, је током Јануара, 2020. године, извршило уклањање биљне вегетације, чишћење и одношење смећа и отпада са више водотокова и хидромелиорационих објеката, на територији, општина Вождовац, Лазаревац и Чукарица

Издвајамо, само неке од карактеристичних примера:

Брана ЖарковоРучно кошење и уклањање биљне вегетације

Дољански поток – Ручно кошење и уклањање биљне вегетације

Поток Мострина – Ручно кошење и уклањање биљне вегетације

Канал Сибовик – Машинско и ручно кошење и уклањање биљне вегетације

ТаролитРучно кошење и уклањање биљне вегетације

ВитковицаРучно кошење и уклањање биљне вегетације

Латерални каналМашинско и ручно кошење и уклањање биљне вегетације

Мирјевски поток – Ручно кошење и уклањање биљне вегетације

Уливни објекат у Саву – Ручно кошење и уклањање биљне вегетације