Уклањање биљне вегетације, чишћење водотокова и хидромелиорационих објеката у оквиру редовног одржавања

У оквиру редовног одржавања ЈВП „Београдводе“ извршило је чишћење водотокова и биљне вегетације Баћевачке реке и Баташевачког потока, ГО Барајево, потока Кокорин, ГО Младеновац, Крчевице, десне притоке Барајевске реке и речице Лукавице, ГО Лазаревац. Финансирање радова се врши из буџета Града Београда.