Санациони радови на Кнежевачком потоку

ЈВП “Београдводе” изводило је санационе радове на Кнежевачком потоку ради отклањања последица од бујичних поплава у улици Првобораца у ГО Раковица. Извршени су радови на зацевљењу потока у дужини од 21 метар, на стационажи је од km 0 + 150 до km 0 + 171.