Радови на потоку Жежњичина

Поток Жежњичина (km 0+000 – km 2+730) – протиче поред Кружног пута кроз Бубањ поток на општини Вождовац и улива се у Болечку реку. Овај поток је регулисан у дужини од 2.730 m, али због своје диспозиције (протиче поред пијаце Бубањ поток) изложена је константном загађењу комуналним и другим отпадом. Овај проблем се решава темељним чишћењем корита и обала и увођењем у систем редовног одржавања.

Да би се омогућио несметан проток воде, на овом водотоку, ЈВП “Београдводе” тренутно извршава радове који подразумевају чишћење, ручно и машинско кошење корита, сечење стабала, шибља и другог растиња, те измуљење потока, мултифункционалним возилом – багером “Паук”.