Manastirski potok

Sredstvima Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju JVP “Beogradvode” su izvršile radove na otvaranju proticajnog
profila Manastirskog potoka, koji protiče pored manastira Svetog Stefana u Slancima, GO Palilula.
JVP “Beogradvode”