Извршени пробни рад и обука на мобилним пумпама у Макишком пољу

Дана 02.09.2020. извршена је примопредаја мобилних пумпи између ЈВП „Србијаводе“ и водопривредних предузећа.

ЈВП „Београдводе“ су добиле на коришћење мобилну пумпу капацитета 350 л/с.

Пробни рад и обука су извршени на локацији у Макишком пољу на Главном каналу, који води до црпне станице „Макиш“.