Јавни оглас за продају отпадних возила

На основу Закона о управљању отпадом и Одлуке директора број 2632 од 07.09.2023. године, Комисија за процену тржишне вредности средстава објављује:

Јавни оглас за продају отпадних возила – старо гвожђе путем прикупљања писаних понуда