Радови на уклањању биљне вегетације и уређењу корита Грочанске реке, ГО Гроцка

Грочанска река – протиче кроз насеље Гроцка и улива се у Дунав на 1.132+700 km. Пошто река протиче кроз центар насеља врши се редовно одржавање корита и обала у функционалном стању.