Хитна интервенција на Бегаљичкој реци, ГО Гроцка

У току је хитна интервенција на Бегаљичкој реци, ГО Гроцка, а по решењу Водне инспекције.

У оквиру радова ће се, због отварања протицајног профила, извршити уклањање комуналног отпада, биљне вегетације, грања и пањева тарупирањем, као и одвоз
муља на депонију.