Уређење канала Село у Уровцима, општина Обреновац

Довођење у функционално стање канала “Село” у Уровцима, који се налази на територији градске општине Обреновац. Измуљење канала и отварање протицајног профила.