Укрштање потока Крћевица, Ненадовац и Раковица, општина Барајево

Кошење, уклањање биљне вегетације, измуљење, отварање протицајног профила са одвозом материјала.