Уклањање биљне вегетације на Баричкој реци у оквиру редовног одржавања

У оквиру редовног одржавања, ЈВП “Београдводе” извршило је уклањање биљне вегетације на регулисаном кориту Баричке реке од км 0+989,32 до км 3+228, ГО Обреновац.

Финансирање радова се врши из буџета Града Београда.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*