Уклањање биљне вегетације, амброзије, чишћење водотокова и хидромелиорационих објеката

У складу са закљученим уговорима и преузетим обавезама, ЈВП “Београдводе”, је у претходном периоду извршило уклањање биљне вегетације, амброзије, чишћење и одношење смећа и отпада са више водотокова и хидромелиорационих објеката.

Издвајамо, само неке од карактеристичних примера:

Река Лукавица – општина Лазаревац. Ручно и машинско кошење и уклањање биљне вегетације.

Река Колубара – општина Лазаревац. Ручно и машинско кошење и уклањање биљне вегетације.

Макиш – Главни канал. Општина Чукарица – уклањање амброзије.

Уклањање отпада, чишћење смећа из корита реке Пештан, општина Лазаревац.