Санација каналске мреже

Након поплава у Мају 2014. године, на појединим местима је дошло до појаве оштећења обала у виду великих рупа – такозваних “шкољки”.

ЈВП “Београдводе” од тог периода, па до данас континуирано ради на санацији ових, као и других оштећења, а специфично за ову врсту оштећења је да се санација врши уградњом ломљеног камена. На овај начин се додатно обезбеђују критична места.

Радови које обавља ЈВП “Београдводе” су финансирани од стране ХЕ “Ђердап”