РЕШЕН ПРОБЛЕМ У УЛИЦИ 11. КРАЈИШКЕ ДИВИЗИЈЕ

Омогућено несметано дренирање атмосферских и отпадних вода!
Заједничким радом локалне самоуправе и ЈВП „Београдводе“, на задовољство грађана Кијева завршена је прва фаза отклањања овог проблема
што конкретно значи да је омогућено несметано дренирање атмосферских и отпадних вода.

Председник Градске општине Раковица Милош Симић, је заједно са Владимиром Баталовићем из ЈВП „Београдводе“ са сарадницима обишао локацију у улици 11. крајишке дивизије,
где је решен вишегодишњи проблем акумулирања атмосферских и отпадних вода.
Код излаза из 11. Крајишке дивизије на Кружни пут услед зачепљења цеви, већ годинама су се након падавина стварале баре, док је било које изливање канализације завршавало управо на овој локацији.
На састанку који је одржан у Општини Раковица средином априла ове године, договорено је да се проблем, у сарадњи са надлежним службама реши.