Радови у насељу Таролит у Остружници, Градска општина Чукарица

Препумпавање воде током трајања високог водостаја на реци Сави и радови на уређењу корита.

Поток Таролит протиче кроз Остружницу и улива се у Саву. Врши се редовно одржавање корита потока од km 0+000 до km 0+150.