Радови на чишћењу водотока Шарена чесма, општина Обреновац

Радови на отварању протицајног профила, уклањању биљне вегетације, чишћењу и одношењу нагомиланог кабастог отпада и смећа.