Радови на уређењу канала Беле баре, општина Обреновац

У оквиру Програма радова за 2019. годину кроз елаборат посебних радова извршено је  уређење канала Беле баре од км 0+000 ÷ км 3+650. Извршено је сечења дрвне масе, вађења пањева, сечења шибља, уклањање биљне вегетације и измуљење канала.

Канал Беле баре припада хидромелиорационом сливу „Пироман – Бровић“.

Пројектом одводњавања ауто-пута “Милош Велики” предвиђено је неколико излива кишне канализације у овај канал, па је из тог разлога канал Беле баре ове године очишћен од вегетације, измуљен и уведен у редовно одржавање које није могуће изводити ако се не ураде пропусти (прелази преко канала) на наведеним стационажама. Предметни радови ће бити изведени у наредном периоду.