Радови на санацији моста на Марици у Вранићу, општина Барајево

Предметни мост, који се налази на реци Марици у Вранићу, је био тешко оштећен приликом високог водостаја и поплавног таласа, који је задесио ово подручје у Јуну 2018. године.

Извршене радове је финансирала Канцеларија за јавна улагања Републике Србије, а преко општине Барајево.

Радови су завршени у предвиђеном року, током Маја 2019. године.