Радови на санацији Дубочајског потока, од км 0+260 до км 0+360

Прва фаза радова. Извођење бетонских радова и накнадних земљаних радова.