Радови на Ристином потоку у дужини од 175 м, Градска општина Звездара, од улива у Мокролушки поток, до км 0+175

Извршени припремни радови, израда приступног пута, загата, земљани радови …

Улив Ристиног потока у Мокролушки поток