Радови на потоку Степашница на Умци, Градска општина Чукарица, од пута за Обреновац, до школе, од км 0+000 до км 0+920

Поток Степашница у Умци, 1+000 – 3+398, налази се на ГО Чукарица, насеље Умка, десна је притока реке Саве. Регулација бујичног водотока на стационажи од km 1+000 до km 3+398 урађена је каменом облогом. 2014. године извршено је уређење потока. Континуирано се врши се редовно одржавање регулисаног дела.