Радови на потоку Селиште, градска општина Гроцка

Спровођени радови на уређењу, измуљењу корита и одвозу материјала на депонију.