Радови на повезивању цевовода

ЈВП “Београдводе” је почео са радовима на повезивању цевовода који испушта комуналне и атмосферске воде са зацевљеним делом потока Париповац у Жаркову, као превенцију настајања поплава, ерозија и бујица у циљу смањења ризика од катастрофа.

Радове финансира Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникацију и координацију односа са грађанима.