Радови на МОКРОЛУШКОМ ПОТОКУ од km 6+580 до km 6+680

Радови на уклањању биљне вегетације и земљани радови

Мокролушки поток настаје у источном београдском насељу Велики Мокри Луг (општина Звездара), по коме је и добио име, на падинама Мокролушког брда и Стражарске косе. У почетку тече правцем север – северозапад, а затим углавном ка северозападу, паралелно или испод  Аутопута (грађен 1967. -74. год.), који пролазећи кроз Београд углавном користи долину потока. Када дође до насеља Медаковић III (на левој обали, иза Мокролушког гробља, које је на десној страни), поток први пут одлази под земљу на km 6+580 код гараже ГСП-а.