Радови на изради армирано – бетонског пропуста Ø 600 mm, L = 6,00 m, на Старом кориту канала Купинац, на km 0+830, градска општина Обреновац

Канал Купинац егзистира као отворени колектор на целом свом току, који почиње у насељу Рвати (индустријској зони Обреновца), пролази кроз насељени део Обреновца и даље кроз мелиоративно подручје и непосредно испред ЦС ʺЗабрешке ливадеʺ се улива у Главни канал. Примарна улога канала је у сакупљању површинских вода. Канал Купинац који делом пролази кроз урбани део насеља Обреновац, поред поменуте улоге, има и улогу у прикупљању подземних дренажних вода из централног подручја насеља Рвати, који уједно представља и најнижи урбани део у сливу канала Купинац, у коме се нивои подземних вода региструју непосредно испод површине терена.