Израда пропуста на потоку Караћуша, градска општина Обреновац

Радови на уређењу потока са израдом пропуста.