Уклањање биљне вегетације и чишћење водотокова у оквиру редовног одржавања

У оквиру редовног одржавања, ЈВП “Београдводе” извршило је уклањање биљне вегетације, чишћење и одношење смећа и отпада са више водотокова другог реда и хидромелиорационих објеката на територији града Београда, на следећим локацијама: поток Баре, река Пештан и речица Лукавица, ГО Лазаревац; Барајевска река, ГО Барајево; Маломокролушки поток, ГО Звездара.

Финансирање радова се врши из буџета Града Београда и Републике Србије.

Барајевска река
Река Пештан
Поток Баре
Речица Лукавица

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*