Сервисирање и одржавање багера и булдозера марке Коматсу, број јавне набавке ОУ-4/20