Канцеларијски материјал, обликован у 12 партија, бр централизоване јавне набавке 9/20