Канцеларијски материјал, обликован у 12 партија, ЈН 9/19