Електромашински радови – ремонт хидромашинске и управљачке опреме на ЦС ,,Велики Макиш”, број јавне набавке ОР-35/19