Грађевински радови у водопривреди – извођење радова на санацији Камендолског потока од km 0+000 до km 0+221.56 и извођење радова на санацији притоке Камендолског потока од km 0+000 до km 0+54.35, број јавне набавке КР-II-21/19