Ауто гуме за путничка и теретна возила, тракторе, грађевинске машине и остало, број јавне набавке ЈНМВД-18/19