Tранспортне услуге, редни број набавке: КУ-I-37/16, квалификациони поступак за прикупљање пријава- ажурирање листе кандидата 05.јуна 2018.године