Тракторска приколица са кипом, носивости до 3t са две осовине , број јавне набавке ОД-40/18