Систем за геодетско мерење, број јавне набавке ЈНМВД-13/18