Извођење додатних радова на изради понтона и пратећих елемената за пристане са израдом пројеката изведених објеката по принципу кључ у руке – (непредвиђени радови), број јавне набавке ПР-42/18