Електромашински радови – Ремонт и ревизија трафо станице 351 Ц.С. Велики Макиш, број јавне набавке ОР-38/18