Грађевински радови у водопривреди – Хитна интервенција на Мокролушком потоку од km 6+580 до km 6+680, број јавне набавке КР-II-7/18