Грађевински радови у водопривреди – изградња плочастог пропуста отвора 4,0 m на ободно – гравитационом каналу ,,Грабовац“ на km 0+840, број јавне набавке КР-II-55/18