Грађевински радови у водопривреди – извођење санационих радова на Остружничкој реци на km 0+143, број јавне набавке КР-II-58/18