Услуге осигурања обликоване у три партије, број јавне набавке ЈНМВУ-11/17