Уклањање пловних објекта по налозима за извршење Решења Секретаријата за инспекцијске послове, број јавне набавке ЈНМВУ- 4 /17