Транспортне услуге – на каналу Мислођин, ГО Обреновац од km 0+000 до km 2+204,33 ; на каналу Стара Тамнава у дужини L=4.186,79m, Стара Тамнава од km 0+100 до km 3+300 и Спојни канал од km 0+000 до km 0+886,79 и на каналу К2, ГО Обреновац од km 0+600 до km 4+740, број јавне набавке КУ-II-33/17