Сервисирање теренских возила ,,Mahindra 2,2 GOA PICK UP DC 2,2 CRDe 4 WD” и ,,GAZELA 330273-046 “, број јавне набавке ОУ-9/17