Електромашински радови – ремонт ЦС Велики Макиш – замена средњенапонског прекидача у спојној ћелији бр. 5, број јавне набавке КР-16/17