Грађевински радови у водопривреди – радови на одржавању водних објеката за одводњавање ХМС Велики Макиш (чишћење канала: канал 1 , канал 1-7-1), број јавне набавке КР-II-25/17