Почетак изградње метроа

November 22, 2021 INFO Beogradvode 0

Због почетакa изградње метроа било је неопходно измуљити канале у Макишком пољу.ЈВП „Београдводе“ и кооперанти су при крају наведеног посла, који финансирају ЈВП „Србијаводе“.Такође, ради […]