Потока Сенаја, ГО Младеновац

April 20, 2023 INFO Beogradvode 0

ЈВП “Београдводе” је почело са радовима на редовном одржавању потока Сенаја, ГО Младеновац. У оквиру радова је урађена сеча биљне вегетације, уклањање наноса из потока […]